Dones

 

Servei d’informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig

El Servei d’informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig és un servei municipal obert a la ciutat amb ànim dinamitzador i coordinador de les accions que es portin a terme des de la Regidoria de Serveis Socials en matèria d’igualtat.

L’objectiu principal és aconseguir que homes i dones comparteixin els espais de la seva vida quotidiana, les seves responsabilitats públiques i privades d’una forma més equilibrada.

Què ofereix?

 • Informació, orientació i assessorament a les dones que presenten situacions de necessitat derivada de la seva condició de dona.
 • Assessorament legal i suport psicològic.
 • Activitats per a dones (tallers, xerrades…)
 • Conferencies, xerrades, col·loquis, debats, exposicions i altres activitats sobre temes de gènere.
 • Suport i orientació a col·lectius, entitats, professionals, etc., que vulguin treballar a favor de la igualtat real entre homes i dones.
 • Espais de trobada per a grups que tinguin iniciatives per promoure la igualtat.
 • Préstec i/o consulta del fons documental format per diferents materials impresos i audiovisuals.

Servei d’atenció individualitzada

El servei pretén donar informació, orientació i assessorament a dones de la ciutat, així com a col•lectius, entitats o professionals que s’interessin per tot allò relacionat amb l’emancipació de les dones

Orientació i assessorament legal

 • Informació, orientació i assessorament jurídic, a dones, a col•lectius, entitats i professionals sobre les següents temàtiques jurídiques:
 • Dret de família, procés de separació, de divorci, parelles de fet, filiacions, adopcions, etc.
 • Dret penal, judicis de faltes, agressions sexuals, violència domèstica, ordres de protecció, etc.
 • Dret laboral, maternitat, lactància, excedència.
 • Informació jurídica vària.

Atenció psicològica

 • Atenció i orientació psicològica per a qualsevol dona en situació de discriminació per raó de sexe, ja sigui en l’àmbit familiar, laboral o social.
 • Atenció i seguiment psicològic per dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista per tal de millorar el seu estat personal i recuperar un bon nivell de satisfacció en la seva vida quotidiana.

Accés i funcionament del Servei

 • Servei municipal i gratuït
 • Mitjançant trucada telefònica o personalment, es concerta dia i hora d’entrevista amb la psicòloga o l’advocada.

A partir de la primera entrevista, s’estableixen, si cal, posteriors entrevistes i la periodicitat de les mateixes amb les pròpies usuàries, en funció del cas. El més important és la participació de la persona atesa i el seu propi procés de recuperació.

 

 • Adreça: SIAD Montserrat Roig, Manresa. Carrer de la Canal, núm 6, 1r 08241 – Manresa
 • Telèfon: 93 875 23 10
 • Correu electrònic: siad@ajmanresa.cat
 • Horari:
  De dilluns a divendres de 9 a 2 del matí. Dilluns i dijous de 4 a 7 de la tarda.

 

Consell comarcal del Bages Dona 

Què és el SIAD

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Bages, és un servei integral que promou la igualtat entre dones i homes, portant a terme accions que garanteixin l’efectivitat dels drets de les dones.
El SIAD es va crear l’any 2005 pel Consell Comarcal del Bages amb el suport de l’Institut Català de les Dones i la Diputació de Barcelona.
Té com a finalitat donar resposta a les diferents demandes d’informació, sensibilització i atenció, així com potenciar els processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere.
També té com a objectiu incidir en les situacions de desigualtat i discriminació des de l’àmbit local.
A qui s’adreça el servei
És un servei d’àmbit comarcal adreçat a totes les dones dels 34 municipis menors de 20.000 habitants de la comarca del Bages.
El servei també s’adreça i dóna suport a aquelles persones, entitats, municipis, associacions, professionals i col·lectius que tinguin com a objectiu la igualtat entre homes i dones.
Les actuacions del SIAD s’emmarquen dins el II Pla Comarcal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes del Bages 2009-2014 i es desenvolupen a través de dos àmbits de treball:
–       Àmbit d’atenció i tractament
–       Àmbit de prevenció i sensibilització
El SIAD orgànicament depèn de l’Àrea de la Dona, la qual s’ubica dins l’Àrea de Benestar Social i Família de l’ens comarcal.
Com accedir al SIAD
Les usuàries poden accedir al servei concertant entrevista mitjançant trucada telefònica o personalment.
L’horari d’atenció al públic és els dilluns de 9h a 14h i de 16 a 18h i de dimarts a divendres de 9h a 14h..
En el mateix horari, entitats, col·lectius i professionals dels 34 municipis inferiors de 20.000 habitants de la comarca del Bages, poden dirigir-se al servei per rebre informació i assessorament en tots aquells temes d’interès per a les dones.
On som
Al Consell Comarcal del Bages
Muralla de St. Domènec, 24
08241 Manresa
Tel. 93.693.03.63 o 93.693.03.70
siad@ccbages.cat  o dona@ccbages.cat
www.dona.ccbages.cat

Igualtat i drets civils

Diputació de Barcelona

Escola de la Dona 

Espai Francesca Bonnemaison, un espai per a la igualtat de gènere

 Institut Català de les Dones 

Què és l’Institut Català de les Dones?

En el marc de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, la Generalitat de Catalunya té competències exclusives en polítiques de gènere. L’Institut Català de les Dones és l’organisme del Govern que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones i per a les dones que desenvolupa l’administració de la Generalitat.

L’Institut Català de les Dones està adscrit al Departament de Benestar Social i Família, que a més de les polítiques socials agrupa les polítiques transversals de dones, d’infància i adolescència, de joventut, de família, i d’immigració. L’objectiu fonamental és treballar amb més eficàcia per afegir accions innovadores i preventives dins de les polítiques socials. En aquest sentit, una de les prioritats fonamentals és la incorporació transversal de la perspectiva de gènere en totes les polítiques socials, per evitar qualsevol forma de discriminació.