Projectes

 

Al barri del Xup es desenvolupen diversos projectes per tal de donar resposta a les necessitats que tenen els veïns i veïnes del barri i d’aquesta manera facilitar la millorar de la seva qualitat de vida i de l’entorn on viuen .

Amb la intenció d’adequar els objectius del projectes a la realitat, es porten a terme diverses accions periòdiques per tal de determinar quines son les línies de treball que ha de seguir el PDC .

Per a fer-ho es porten a terme taules d’entitats i serveis, en les quals els col·lectius associats i el tècnic que treballen al barri fan una diagnosi d’allò que es necessari al barri .

Els projectes es porten a terme amb el suport i la col·laboració de les entitats del barri per tal de potenciar l’efecte multiplicador que te el treball en xarxa .

El PDC col·labora amb els entitats oferint suport tècnic en aquelles iniciatives que es vulguin impulsar des de l’àmbit associatiu .

 

  • El Xup al dia( revista popular)
  • Batukada jove (Batukada de joves del barri)
  • Top Teen ( S’ofereix suport a nivell de coordinació tècnica a l’Av xup i fiançant activitats lúdic-culturals)
  • Memòria ( l’historia del barri a traves d’imatges )
  • Millora el teu català ( alfabetització per a nouvinguts, tertúlies, col·loquis…etc)
  • Enfila’t ( projecte d’autoocupació de persones que treballen en l’àmbit d’atenció a les persones )
  • Comunitats ( projecte de col·laboració amb el servei de mediació municipal Enllaç de l’ajuntament de Manresa )
  • Punt d’atenció veïnal ( informació i suport de tràmits varis a la població en general)
  • Voluntar@! Informa’t i forma’t ( projecte de col·laboració amb l’associació de veïns per a formar en l’àmbit del voluntariat…etc)
  • Activitats al casal de vacances escolars ( col·laboració amb l’esplai Tres pins a l’hora de realitzar activitats de lleure infantil i juvenil en els períodes de vacances )