XUP RIERA VIVA

image (1)

Projecte XUP RIERA VIVA

Subvenció per a projectes d’educació i sensibilització ambiental que duguin a terme dues o més entitats en règim de col·laboració durant els anys 2014 i 2015, de la Generalitat de Catalunya.

Àmbit d’actuació:

MAPA XUP RIERA VIVA

Resum del projecte:

El projecte consisteix en un seguit d’actuacions pràctiques a la Riera de Rajadell al barri del Xup de Manresa, de sensibilització i educació ambiental, i relatives al reconeixement de la ecologia socioambiental d’aquest ecosistema aquàtic i la seva conservació.
El projecte busca fer visible, reforçar i promocionar la implicació dels agents socials de l’entorn de la Riera i també de Manresa, a través de la realització d’activitats participatives adreçades a tots els públics, i la creació de xarxes d’interacció entre entitats i organismes locals. Per altra banda, a través de l’Associació de Veïns del Xup i la resta d’entitats enxarxades en el Pla de Desenvolupament Comunitari del barri, el projecte desplega el seguit d’activitats pràctiques des de la participació directe dels diferents col·lectius d’edat del barri, buscant no només la concienciació sinó la implicació comunitària en la custòdia del territori.

Objectius específics:

 

 • Impulsar activitats educatives i de sensibilització ambiental participatives amb els diferents col·lectius per edats del barri del Xup i entorn.
 • Adquisició de pràctiques de gestió ecològica de l’entorn natural del barri del Xup de la Riera de Rajadell per part de diferents grups d’edat.
 • Millorar la tasta d’apadrinament de la riera de Rajadell per part de les entitats locals.
 • Promoure la connectivitat social i ecològica de la riera de Rajadell.
 • Facilitar la creació d’una xarxa d’interacció entre entitats i ciutadania, per a la custòdia estable de la Riera de Rajadell al pas pel Xup.
 • Fomentar l’àmbit de la gestió de l’entorn natural com un àmbit amb possibilitats professionalitzadores.
 • Restaurar a través de voluntaris veïnals l’entorn de la riera de Rajadell al Xup a través de les activitats educatives de gestió sostenible de l’entorn.

ACTIVITATS

Línies generals.

En totes les activitats L’ARADA hi és a darrera coordinant les activitats i en el treball de dinamització comunitària i participació social.

 

 • Actuació 1 – Rutes interpretatives socio-ambientals
 • Actuació 2 – Tallers en Educació ambiental
 • Actuació 3 – Tallers en l’Ecologia de l’aigua
 • Actuació 4 – Tallers en Agroecologia i el seu impacte en la riera
 • Actuació 5 – Educació pràctica per a la sensibilització i gestió sostenible de l’entorn (Tallers pràctics d’acondicionament de l’entorn)
 • Actuació 6 – Creació i difusió de material i contingut divulgatiu
 • Actuació 7 – Clausura, reconeixement dels participants i dels continguts educatius i de sensibilització treballats
 • Actuació Transversal – Coordinació general i seguiment del projecte

 

CONSULTA EL PRIMER NÚMERO DE LA REVISTA DEL PROJECTE AQUÍ

 

<<La web pròpia del projecte, XupRieraViva.cat, està en construcció. Pel moment, us trobeu a la web del Pla de Desenvolupament Comunitari del barri del Xup. Disculpeu les molèsties>>