Qui som

El Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) del Xup és un programa del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya,  que actualment promou l’Ajuntament de Manresa i desplega a través de la Cooperativa de treball sense afany de lucre, L’Arada.

El PDC s’enfoca  en la creació de projectes amb beneficis comunitaris al barri, tant a nivell social, cultural com ocupacional. Les actuacions que ja realitza van orientades a oferir respostes col•lectives als processos de reforç de l’associacionisme i la creació de nous projectes associatius al barri, la cohesió  i integració social, com a la co-responsabilitat col•lectiva en la millora del barri. Ho fa a través del foment del treball en xarxa entre entitats i  persones del barri i de l’entorn del Xup, iniciant o reforçant projectes existents, que busquen la participació de tots i totes.

 

El passat mes d’Abril el PDC va quedar interrumput durant 5 mesos per manca de recursos. L’Associació de Veïns i l’Ajuntament de Manresa  (Regidoria de barris) van unir esforços per a cercar finançament i poder reactivar el programa. Des de Setembre la cooperativa social L’Arada,  gestiona el projecte. Actualment el programa ja ha elaborat un petit diagnostic per tal de definir les noves línies de treball que condicionen els  nous projectes i activitats al barri amb la col•laboració de les entitats i serveis, que treballen en xarxa.

Durant el mes de setembre el PDC s’ha  reunit amb les entitats i serveis que tenen presencia al barri per tal d’elaborar una petita diagnosi que reflecteix la realitat actual del barri. A  traves de la informació recollida i en una taula d’entitats i serveis del barri, s’ha posat fil a l’agulla en prioritzar les línies de treball del Pla  comunitari. Els àmbits en el quals es treballaran seran; entitats, joves i infància en risc, formació, ocupació i comunitat.

 

20141024 Plans de desenvolupament comunitari

Taula d’entitats i serveis (7-10-14)