Infancia

Ajuntament de Manresa 

Centres oberts

Finalitat:

Servei d’acció sòcio-educativa, que prioritza l’atenció a la infància en risc i que ha de preveure la detecció i prevenció de necessitats , i treballar per la normalització i integració d’aquests infants.

Ofereix:

Atenció diària de 2 hores a la tarda en el marc d’un espai de lleure socio-educatiu.

Adreçat a:

Infants entre 6 i 11 anys de famílies ateses a Serveis Socials. Servei gratuït

Informació:

Canal, 6. Tel. 938724598 o 010

Lloc de prestació del servei

  • Centre Obert “Xalesta”. Grup La Balconada, C. Comerç, 14.
  • Centre Obert “La Font”. Grup La Font dels Capellans, 11, escala 1.
  • Centre Obert “Sergi Aguilera”. C. Bernat Oller, 14-16 (barri de Valldaura).
  • Centre Obert Casal-ot, plaça Milcentenari s/n.

Servei de col·laboració entre famílies
“Fer de tiets”

És un servei per a promoure i facilitar relacions solidàries i d’ajuda mútua entre famílies per millorar el benestar social i afavorir la integració dels infants de Manresa. Hi ha moments en que els pares/mares necessiten suport en la criança dels fills, però tenen l’ajuda de la família, dels amics, dels veïns, … Però hi ha pares i mares que no disposen d’aquesta xarxa de suport. En aquest servei hi ha persones que, de manera voluntària, dediquen part del seu temps a fer-se càrrec d’aquests infants. Això pot voler dir moltes coses diverses: atendre’ls unes hores a les setmana, un dies concrets, … per acompanyar-los a l’escola, per a fer excursions els caps de setmana, …
Les persones voluntàries ho han de sol·licitar mitjançant una instància a l’Ajuntament. La col·laboració es parla i s’acorda entre les dues famílies, sota la supervisió de professionals del servei. Les tècniques responsables del Servei valoren les sol·licituds, plantegen les ajudes a realitzar, ofereixen el suport i l’assessorament i fan de mitjanceres entre ambdues famílies .

Informació:

Carrer de la canal, 6 1r pis. Tel. 938752310 entrefamilies@ajmanresa.cat

Servei de suport i intervenció a les famílies

Finalitat:

Els objectius del SSIF responen a la voluntat d’ajudar, estimular i encoratjar els membres dels nuclis de convivència familiar perquè siguin protagonistes de la construcció del seu propi projecte i desenvolupin les habilitats necessàries per superar els moments de desajust, de crisi, de conflicte, tot aportant el suport professional psicològic i socioeducatiu.per facilitar la presa de decisions i una educació dels infants responsable.

Ofereix:

Intervenció individual en les famílies i grups de suport i formació per a les famílies.

Adreçat a:

Les unitats familiars de convivència amb infants i joves de 0 a 18 prioritàriament els col·lectius en situació de risc social.

Informació:

Carrer de la canal, 6 1r pis. Tel. 938752310 ssif@ajmanresa.cat

 

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

L’Oficina Municipal d’Escolarització té per finalitat orientar i informar adequadament a les famílies de tota l’oferta educativa reglada de la ciutat de Manresa, així com vetllar pel compliment de la legalitat en el procés d’admissió de l’alumnat en l’etapa d’escolarització obligatòria.

Què ofereix?

  • Informació i orientació sobre els centres educatius de la ciutat i la seva oferta educativa, a través de l’edició de llibrets informatius i atenció directa a l’OME.
  • Informació de què s’ha de fer per sol·licitar una plaça escolar, tant en el període de preinscripció com al llarg de tot el curs escolar.
  • Preinscripció de l’alumnat en etapa educativa obligatòria.
  • Escolarització de la matricula viva a través de les Comissions de Garanties d’Admissió.

 

 

Consell d’infants de Manresa 

El Consell d’Infants és un espai de participació pensat perquè els nens i nenes de Manresa puguin expressar les seves idees i proposar accions que ajudin a millorar la nostra ciutat.